...

As Oy Helsingin tila

Helsingin Arabian rannalla sijaitsee 30 m korkea kerrostalo. Maalikuninkaat Oy pinnoitti kerrostalon ylimmän kerroksen etelän suuntaisen seinän puuverhoilun Uula Roslangin Mahonki – kuullotteella.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.