...

Ikkunamaalaus

Ikkunamaalaus taloyhtiöille.

Uusimaa, Helsinki, Vantaa, Espoo ja Oulu.

Työprosessi

Pohjatyöt

Irtoneva maali poistetaan ja pinta hiotaan

Pohjamaalaus

Puu- tai metallipaljaat pinnat pohjamaalataan

Maalaus

Ikkunapokat, pielilaudat ja pellit maalataan

Tarkistus

Työnjälki tarkastetaan ja virheet korjataan

Varaa maksuton kartoituskäynti!

Ikkunanmaalausprosessi

Ikkunoiden maalaus on tärkeä osa niiden ylläpitoa ja ulkonäön kohentamista. Oikein suoritettu maalaus auttaa suojelemaan ikkunoita kosteudelta, auringonvalolta ja muilta sääolosuhteilta, samalla kun se lisää niiden ulkoista vetovoimaa.

Ennen ikkunan maalaamisen aloittamista on tärkeää valmistella ikkunat asianmukaisesti. Ikkunoista vaihdetaan lahonneet, käyttökelvottomat puupinnat. Ikkunoiden puu- ja metallipinnoista poistetaan vanha, rappeutuva maalikerros huolellisesti käsin tai hiomakoneella.

Pohjatöiden jälkeen puu- ja metallipaljaat pinnat pohjamaalataan. Pohjamaalilla puupinnat saadaan riittävään kestävyyteen. Paljaisiin metallipintoihin pohjamaali sitoo suojamaalin pidempiaikaisesti ja tällöin pidentää myös metallipintojen elinikää.

Pohjamaalin kuivuttua on aika maalata. Käytämme vain laadukkaimpia maaleja, jotka sopivat puu- ja metallipinnoille. Laadukkaalla maalilla takaamme erinomaisen työtuloksen ja maalaukselle pitkän iän.

Säännöllinen huolto on tärkeää ikkunoiden pitkäikäisyyden ja hyvän kunnon varmistamiseksi. Maalikerroksen uusiminen suositellaan noin 5–10 vuoden välein tai tarpeen mukaan. Pidä myös ikkunanpuitteet puhtaina ja tarkista niiden kunto säännöllisesti.

Ikkunanmaalaus voi vaatia hieman aikaa ja vaivaa, mutta se on investointi, joka kannattaa. Hyvin maalatut ikkunat parantavat talon ulkonäköä ja lisäävät sen arvoa.

Maalaria

Maalattua taloa

Ikkunanmaalaus hinta

Ikkunoiden maalauksen hintaa on vaikea suoraan arvioida, sillä lopulliseen hintaan vaikuttaa useampi tekijä. Kuitenkin hintahaarukka ikkunan maalaukselle on 50-200€ per ikkuna.

Työn korkeus on yksi keskeisistä tekijöistä, joka vaikuttaa ikkunamaalauksen hintaan. Korkeiden ikkunoiden maalaaminen vaatii usein nostimien tai telineiden käyttöä, mikä lisää työkustannuksia. Nostimien vuokraaminen ja niiden käyttöön liittyvät lisäkulut on otettava huomioon kokonaiskustannuksissa.

Lisätyöt voivat myös vaikuttaa ikkunamaalauksen hintaan merkittävästi. Esimerkiksi tiivisteiden vaihto, ikkunakittausten uusiminen tai muiden korjaustöiden tarve lisäävät työmäärää ja vaativat lisäresursseja. Näiden lisätöiden huomioiminen tarjouspyynnössä tai sopimuksessa auttaa varmistamaan selkeän kustannusarvion ja välttämään yllätyksiä.

Ikkunapokien kunto on toinen tärkeä tekijä, joka vaikuttaa ikkunamaalauksen hintaan. Mikäli ikkunapokit ovat huonossa kunnossa tai ne vaativat erityistä valmistelua ennen maalausta, se voi lisätä työmäärää ja vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Maalaustyön laatu ja kestävyys riippuvat suurelta osin hyväkuntoisista pokiista, joten niiden kunnostamiseen on syytä panostaa tarvittaessa.

Hionta voi olla tarpeen, jos ikkunapinnat ovat kuluneet tai maalipinta on vaurioitunut. Hionta auttaa varmistamaan maalin hyvän tarttuvuuden ja tasaisen pinnan. Hionnan tarve vaikuttaa suoraan työmäärään ja siten ikkunamaalauksen hintaan.

Kun harkitset ikkunamaalauksen hintaa, on tärkeää ottaa huomioon nämä tekijät. Ikkunapokien maalaus yleisesti on projekti, joka edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistelua. Selkeän tarjouspyynnön tai sopimuksen tekeminen, joka ottaa huomioon mainitut tekijät, auttaa varmistamaan onnistuneen ja kustannustehokkaan ikkunamaalausprojektin.

Pyydä tarjousta!

Miksi me?

Miksi asiakkaamme ovat valinneet meidät:

1. Meiltä tarjouksen pyytäminen on helppoa

Keskimääräinen vastaamiasikamme tarjouspyyntöön on 3 minuuttia ja 30 sekuntia.

2. Maalari on meidän tärkein työntekijä!

Laadukkaalla koulutuksella takaamme uudellekkin maalarille riittävät taidot tehdä maalarin töitä. Mukava ja turvallinen työporukka takaa sen, että meillä maalarin on hyvä olla töissä.

3. Reilu ja luotettava toimija.

Yrityksemme työnteonkulttuuri juontaa juurensa Pohjois-Pohjanmaalta. Kohtaamme asiakkaat ihmisläheisesti ja pyrimme aina täyttämään asiakkaan toiveet.

4. Selkeä laskutus.

Laskutus suoritetaan aina sovitun maksuerätaulukon mukaisesti.
Työ laskutetaan vasta, kun työ on valmis.

5. Tyytyväinen asiakaskunta!

Asiakaskuntamme koostuu yli 300 maalatusta talosta ympäri Suomea! Asiakaskohteisiimme voi käydä tutustumassa Referenssit-sivulla.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.